Місія Safety Park — змінити безпекову політику України

 

 • В Україні безкоштовно навчатимуть міжнародним стандартам захисту життя та здоров’я 

 

 

 

 • В Україні запускають міжнародний освітній центр Safety Park

 

 

 

 • По всій країні шукають молодих активістів для підготовки 500 експертів з безпеки

 

 

 

 • В Україні вперше проходить набір на комплексний курс з 15 напрямків безпеки

 

 

 

 • 500 українських активістів безкоштовно отримають освіту світового рівня 

 

 

 

 • В Україні безкоштовно навчатимуть кращим світовим практикам з безпеки 

 

 

 

 • 500 щасливчиків безкоштовно навчатимуть за сучасними світовими стандартами. Як стати «обраним»? 

 

 

 

 • Зламай стереотипи! Пройди курс від Safety Patk та стань експертом з безпеки у своєму місті

 

 

 

 • «Геть диванних експертів!»: В української молоді є місяць, щоб потрапити на унікальний безкоштовний курс зі 100 тренінгів

 

 

 

 • Приголомшливий склад лекторів та експертів-практиків. Кожному, хто старше 12 років, дають шанс на безкоштовне навчання

 

 

Громадська організація Traffic Challenge та благодійний фонд «Демократичний розвиток» оголосили про запуск міжнародного освітнього центру Safety Park. Проєкт презентує в Україні сучасні міжнародні стандарти, інструменти, алгоритми та засоби безпеки, визнані у всьому світі.

 

Основною навчальною програмою освітнього центру стане комплексний курс зі 100 тренінгів - #Курс100. Набір на безкоштовне навчання вже відкрито - подати заявку на вступ можна до 15 травня за посиланням: https://bit.ly/3bBjXXh.   

 

Засновниця та координаторка проєктів Traffic Challenge та Safety Park Ольга Дробишева наводить вражаючу статистику, яка є наслідком ризикованої поведінки та незнання базових правил безпеки у життєво важливих ситуаціях: 

 

«Рівень дитячо-молодіжної смертності в Україні катастрофічний - кожен 10 не доживає до 35 років. Ця історія про відсутність належної освіти, культури та інформаційної політики, та внаслідок ризикованої поведінки. Наприклад, щодня у нас у ДТП гине 10 людей, 5 людей щодня ми втрачаємо у пожежах, 6 людей помирає від СНІДУ, 10 - від туберкульозу, 250 - від онко. Уявіть масштаб за рік: 30 тисяч травмованих у ДТП, більше 20 тисяч нових захворювань на туберкульоз, більше 150 тисяч нових випадків онкозахворювань, більше 15 тисяч нових ВІЛ-інфікованих. Як гадаєте, це впливає особисто на вас? Це все - щомісячні мільярдні збитки економіці країні, у якій ми всі живемо. Ось чому бюджетники та пенсіонери отримують так мало, ось чому середній бізнес кульгає на обидві ноги, бо саме на здорових працьовитих людях має триматися країна. 

 

Місія Safety Park — змінити безпекову політику України, сформувавши клас компетентних та активних людей, які впливатимуть на законотворчість, освіту, культуру та наближатимуть стандарти безпеки життя в Україні до рівня розвинених країн».

 

Перший комплексний #Курс100 від Safety Park стартує вже у травні цього року. На ньому студенти навчатимуться найкращих світових практик та інструментам захисту життя та здоров’я у 15 напрямках безпеки: 

 1. Безпека дорожнього руху
 2. Психологічна безпека
 3. Інформаційна безпека
 4. Фізична безпека та протидія насиллю
 5. Хімічна безпека
 6. Пожежна безпека
 7. BLS (Basic Life Support)
 8. Екологічна безпека
 9. Безпека з електрикою
 10. Безпека здоров’я та харчування
 11. Економічна безпека
 12. Статева безпека
 13. Поведінка у надзвичайних ситуаціях
 14. Радіаційна безпека
 15. Безпека для батьків і педагогів

 

Подати заявку на вступ на #Курс100 до освітнього центру Safety Park може будь-який українець віком від 12 років. Навчання триватиме з кінця травня по вересень 2020 року включно, випускники отримають сертифікати від українських та міжнародних організацій, які визнаються в Україні та закордоном.

 

У якості лекторів та тренерів курсу виступлять експерти-практики з міжнародною сертифікацією, науковці, керівники найбільших та найвпливовіших в Україні громадських організацій та представники компаній-лідерів у профільних сегментах.

 

«Для нас важливо, щоб студенти були зацікавленні та активно залучені до навчання, а також поширювали набуті знання та практики серед населення. Перевага надаватиметься кандидатам, які входять до професійних груп, громадських організацій та клубів по інтересах.», - підкреслює оргкомітет Safety Park.

 

Генеральний партнер проєкту - Grawe Ukraine, партнери - Winner, Vodafone та Центр громадського здоров’я України.

 

Інформаційні партнери: «Інформатор Київ», «РБК-Україна», «Апостроф», «Джем ФМ», «Київ Автомобільний» та «Шкільний світ». RUS

 

Варианты заголовка:

 

 

 • В Украине бесплатно будут обучать международным стандартам защиты жизни и здоровья

 

 

 

 • В Украине запускают международный образовательный центр Safety Park

 

 

 

 • По всей стране ищут молодых активистов для подготовки 500 экспертов в сфере безопасности

 

 

 

 • В Украине впервые проходит набор на комплексный курс по безопасности

 

 

 

 • 500 украинских активистов бесплатно получат образование мирового уровня

 

 

 

 • В Украине бесплатно будут обучать лучшим мировым практикам безопасности

 

 

 

 • 500 счастливчиков бесплатно научат современным мировым стандартам. Как стать «избранным»?

 

 

 

 • Сломай стереотипы! Пройди курс от Safety Patk и стань экспертом по безопасности в своем городе

 

 

 

 • «Долой диванных экспертов»: украинская молодежь имеет шанс пройти обучение на уникальном бесплатном курсе из 100 тренингов

 

 

 

 • Впечатляющий состав лекторов и экспертов-практиков. Каждому, кто старше 12 лет, дают шанс на бесплатное обучение

 

 

Общественная организация Traffic Challenge и благотворительный фонд «Демократичний розвиток» объявили о запуске международного образовательного центра Safety Park. Проект представляет в Украине современные международные стандарты, инструменты, методы и средства безопасности, признанные во всем мире.

 

Основной учебной программой образовательного центра станет комплексный курс из 100 тренингов - #Курс100. Набор на бесплатное обучение уже открыт - подать заявку на поступление можно до 15 мая по ссылке: https://bit.ly/3bBjXXh

 

Основательница и координатор проектов Traffic Challenge и Safety Park Ольга Дробышева приводит впечатляющую статистику, которая является следствием рискованного поведения и незнание базовых правил безопасности в жизненно важных ситуациях:

 

«Уровень детско-молодежной смертности в Украине катастрофический - каждый 10 не доживает до 35 лет. Эта история об отсутствии надлежащего образования, культуры, информационной политики, и вследствие рискованного поведения. Например, ежедневно у нас в ДТП гибнет 10 человек, 5 человек каждый день мы теряем в пожарах, 6 человек умирает от СПИДа, 10 - от туберкулеза, 250 - от онко. Представьте масштаб за год: 30 тысяч травмированных в ДТП, больше 20 тысяч новых заболеваний туберкулезом, более 150 тысяч новых случаев онкозаболеваний, больше 15 тысяч новых ВИЧ-инфицированных. Как думаете, это влияет лично на вас? Это все - ежемесячные миллиардные убытки экономике страны, в которой мы все живем. Вот почему бюджетники и пенсионеры получают так мало, вот почему средний бизнес хромает на обе ноги, поскольку именно на здоровых работоспособных людях должна держаться страна.

 

Миссия Safety Park - изменить политику безопасности Украины, сформировав класс компетентных и активных людей, которые будут влиять на законотворчество, образование, культуру и приближать стандарты безопасности жизни в Украине до уровня развитых стран».

 

Первый комплексный #Курс100 от Safety Park стартует уже в мае этого года. На нем студенты будут учиться лучшим мировым практикам и инструментам защиты жизни и здоровья в 15 направлениях безопасности:

 1. Безопасность дорожного движения
 2. Психологическая безопасность
 3. Информационная безопасность
 4. Физическая безопасность и противодействие насилию
 5. Химическая безопасность
 6. Пожарная безопасность
 7. BLS (Basic Life Support)
 8. Экологическая безопасность
 9. Безопасность с электричеством
 10. Безопасность здоровья и питания
 11. Экономическая безопасность
 12. Половая безопасность
 13. Поведение в чрезвычайных ситуациях
 14. Радиационная безопасность
 15. Безопасность для родителей и педагогов

 

Подать заявку на поступление на #Курс100 в образовательный центр Safety Park может любой украинец возрастом от 12 лет. Обучение будет проходить с конца мая по сентябрь 2020 включительно, выпускники получат сертификаты от украинских и международных организаций, которые признаются в Украине и за границей.

 

В качестве лекторов и тренеров курса выступят эксперты-практики с международной сертификацией, ученые, руководители крупнейших и влиятельных в Украине общественных организаций и представители компаний-лидеров в профильных сегментах.

 

«Для нас важно, чтобы студенты были заинтересованы и активно вовлечены в обучение, а также распространяли полученные знания и практики среди населения. Предпочтение будет отдаваться кандидатам, входящих в профессиональные группы, общественные организации и клубы по интересам», - подчеркивает оргкомитет Safety Park.

 

Генеральный партнер проекта - Grawe Ukraine, партнеры - Winner, Vodafone и Центр общественного здоровья Украины.

 

Информационные партнеры: «Информатор Киев», «РБК-Украина», «Апостроф», «Джем ФМ», «Киев Автомобильный» и «Шкільний світ».