Відгук на контент-роман «Епоха слави і надії» Євгенія Литвака *Веблітература та блогерство набирають обертів в сучасному економічному просторі. Про це свідчить поява наукових досліджень інтердисциплінарного характеру - на межі літератури та економіки.
Цікавим з позиції літературно-економічного наповнення є контент-роман «Епоха слави і надії» Євгенія Литвака.
Євгеній Литвак - автор письменницького блогу, в якому можна знайти контент, тематично пов’язаний з літературною діяльністю. З економічної точки зору традиційна літературна діяльність є регламентованою та вивченою з різних позицій.
Проте загальновідомо, що облік і оподаткування, а також контент-маркетинг та інші комерційні аспекти діяльності блогера, як такого в чинній українській нормативно-правовій базі є питанням невирішеним. Саме з цієї позиції контент-роман «Епоха слави і надії» Євгенія Литвака - це перспективний об’єкт наукових студій на предмет стратегій прибутку на доцільності оподаткування.
3 позиції читача художнього твору можна зазначити, що роман «Епоха слави і надії» являє собою актуальний та цікавий контент, який розрахований, як на масового, так і на професійного читача: автор торкається тем, які зацікавлять широку цільову аудиторію.
Таким чином, контент-роман «Епоха слави і надії» Євгенія Литвака є оригінальним і цікавим літературно-економічним об’єктом, що заслуговує на увагу читачів та науковців.
Рецензент: Кандидат економічних наук, доцент, Вінницький Національний Аграрний Університет, Ірина Фурман